Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia
1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII
środa - niedziela
w godz.10-16
kasa czynna do godz. 15.15

1 V - 30 VI oraz 1 IX - 30 IX
poniedziałek - niedziela
w godz. 10-16
kasa czynna do godz.15.15

1 VII - 31 VIII
poniedziałek - niedziela
w godz. 10-18
kasa czynna do godz. 17.15

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Cennik i regulamin zwiedzania

Dni i godziny

otwarcia muzeum w 2019 r.

 

 

Sezon wysoki:

 

od 1 lipca do 31 sierpnia;

od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu)

w godz. 10-18;

kasa czynna do godz. 17.15.


Sezon średni:

 

od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 września;

od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu)

w godz. 10-16;

kasa czynna do godz.15.15.


Sezon niski:

 

od 1 stycznia do 30 kwietnia  oraz od 1 października do 31 grudnia;

od środy do niedzieli (5 dni w tygodniu – w poniedziałek i wtorek nieczynne)

w godz.10-16;

kasa czynna do godz. 15.15.

 

 

 

Uwagi:

 

1. Muzeum może być otwarte dla grup zwiedzających (nie mniej niż 20 osób, zwiedzanie tylko z przewodnikiem z muzeum) także w innych niż podane powyżej terminy lub godziny. W takim przypadku termin i godziny zwiedzania należy uzgodnić z muzeum, które ma prawo odmówić przyjęcia grupy z powodów organizacyjnych.

 

2. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: 1 stycznia – Nowy Rok; 21 i 22 kwietnia - Wielkanoc; 20 czerwca - Boże Ciało; 1 listopada – Wszystkich Świętych; 11 listopada - Święto Niepodległości; 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie.

 

3. Wejścia grup i zwiedzających indywidualnie w sezonie niskim o godzinie 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 i 15:15. Pierwszeństwo wejścia do muzeum przysługuje grupom, które wcześniej zarezerwowały dzień i godzinę zwiedzania. Rezerwacji można dokonać pod nr telefonu 943142351 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

 

CENNIK w 2019 r.


WYSTAWY  CENY BILETÓW PLN (za 1 osobę)   
INDYWIDUALNE RODZINNE * GRUPOWE ** 
NormalnyUlgowy
Ekspozycje główne 15,00 13,00 12,00 11,00
Wieża 7,00  6,00 5,00
Wystawa "Dirlov-Rügenwalde-Darłowo 7,00  6,00 5,00
Wystawa "Izba Tortur Czarownic" 12,00 9,00 7,00 6,00
Dziedziniec zamkowy *** 3,00  3,00 3,00


 * do biletu rodzinnego uprawnione są co najmniej 3 osoby, w tym przynajmniej 1 dziecko (2 rodziców + dziecko lub 1 rodzic + 2 dzieci).

 

** do biletu grupowego uprawnione są co najmniej 20-osobowe grupy zorganizowane

 

*** płatny w okresie 01.05 - 30.09, osoby wykupujące bilet na jakąkolwiek wystawę nie płacą za wstęp na dziedziniec zamkowy

       

 

Przewodnik - 80 zł (grupy do 30 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu)

Lekcja muzealna – 8 zł/ os.

 

REGULAMIN  ZWIEDZANIA

Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

 

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 

1. Młodzieży szkolnej i akademickiej.

2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

3. Nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce będących opiekunami grup.

4. Osobom odznaczonym odznaką  Za opiekę nad zabytkami.

 

 Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów

 

1. Dzieciom do lat  4.

2. Pracownikom muzeów.

3. Osobom odznaczonym

- Orderem Orła Białego

- Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

- odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

4. Opiekunom grup szkolnych lub kolonijnych - na każde 15 osób 1 opiekunowi przysługuje wstęp bezpłatny.

5. Uczestnikom imprez i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie są:


1) legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom w dziale II pkt 3.

 

Przepisy porządkowe

 

Dziedziniec zamkowy

- obowiązuje ruch pieszy,

- dozwolone jest wprowadzanie rowerów na dziedziniec zamkowy, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie nie ponosi odpowiedzialności za  pozostawione rowery.

 

Na terenie Dziedzińca obowiązują następujące  zakazy:

- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

- hałaśliwego zachowania się i biegania,

- palenia tytoniu,

- fotografowania z użyciem statywu.

 

Wnętrza muzeum

- wchodzenie na ekspozycje muzealne w butach na szpilkach jest niedozwolone,

- muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

 

Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują następujące zakazy: 

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

- palenia tytoniu,

- jedzenia i picia,

- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,

- używania telefonów komórkowych,

- fotografowania z użyciem statywu,

- fotografowania z użyciem lampy błyskowej,

- dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,

- siadania na meblach,

- ślizgania się po posadzkach.

 

Zasady bezpieczeństwa 


W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz opiekunów ekspozycji.

 

Zgody dyrektora muzeum wymaga

 

- wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren dziedzińca zamkowego,

- prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),

- organizowanie akcji reklamowych,

- wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty,  wnętrza i architekturę Zamku Książąt Pomorskich w celach komercyjnych.

 

 

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze